ש"ס

תשובות ופירושי רב שרירא גאון

נאספו לראשונה לאכסניה אחת על סדר השו”ע בתוספת הערות וביאורים. 2 כרכים.

מחיר קטלוגי: 144

מחיר באתר: 108

פרטים נוספים:

516

2

קטגוריה: , .