ש"ס

אזל - לא ניתן להזמין!

תשובות הרשב”א חלק שני – ברכות/זרעים

המלאי אזל

תשובות הרשב”א לרבינו שלמה ב”ר אברהם בן אדרת. חלק שני, תשובות השייכות למסכת ברכות וסדר זרעים.. יו”ל ע”פ כתבי יד ודפוסים ראשונים עם ציוני מקורות, מקבילות, הערות ביאורים ושינויי נוסחאות. מאת הרב חיים זלמן דימיטרובסקי. 449 עמ’

פרטים נוספים:

448

1

קטגוריה: .