ש"ס

תשובות הרשב”א חלק שני – ברכות/זרעים

תשובות הרשב”א לרבינו שלמה ב”ר אברהם בן אדרת. חלק שני, תשובות השייכות למסכת ברכות וסדר זרעים.. יו”ל ע”פ כתבי יד ודפוסים ראשונים עם ציוני מקורות, מקבילות, הערות ביאורים ושינויי נוסחאות. מאת הרב חיים זלמן דימיטרובסקי. 449 עמ’

מחיר קטלוגי: 79

מחיר באתר: 59

פרטים נוספים:

448

1

קטגוריה: .