הלכה

מבצע!

תורת חטאת – לרבי משה איסרליש – הרמ”א

יוצא לאור על פי כת”י ודפוס ראשון, עם השוואה לחיבוריו דרכי משה ויד רמ”א.

עם הערות נגיד אליעזר.

מחיר קטלוגי: 79

מחיר יריד: 40

פרטים נוספים:

434

1

קטגוריה: .