ש"ס

תורת הראשונים נדרים

פירושי הראשונים חידושיהם ותשובותיהם שבדפוס ושבכתבי-יד שלא נכתבו על סדר המסכת, נאספו, סודרו ונערכו על סדר מסכתות הש”ס.

מחיר קטלוגי: 112

מחיר באתר: 84

פרטים נוספים:

618

1

קטגוריה: .