חסידות

אזל-לא ניתן להזמין !!

תורת החסידות חלק ד’

המלאי אזל

519 עמ’
תולדות, דברי תורה והגות של אלפי אישי החסידות; השלמת היצירה הספרותית הענקית בה מרוכזים ומתומצתים תולדותיהם ודברי תורתם של גדולי אישי החסידות מסודרים לפי שושלות מהבעש”ט עד דורינו. כרך רביעי.

פרטים נוספים:

260

1

קטגוריה: .