ש"ס

תוספות הרי”ד על הש”ס פסחים, ראש השנה, יומא

יו”ל על-פי כת”י ודפוס ראשון בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות ובאורים.

 

מחיר קטלוגי: 72

מחיר באתר: 54

פרטים נוספים:

432

1

קטגוריה: .