ש"ס

תוספות הרי”ד על הש”ס סוכה, ביצה, תענית, מגילה, מו”ק, חגיגה

יו”ל על-פי כת”י ודפוס ראשון בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות ובאורים.

מחיר קטלוגי: 72

מחיר באתר: 54

פרטים נוספים:

433

1

קטגוריה: .