ש"ס

תוספות הרא”ש – שבת

יוצא לאור על-פי כתבי-יד ודפוסים ראשונים בצירוף מבוא, הערות וביאורים.

מחיר קטלוגי: 91

מחיר באתר: 68

פרטים נוספים:

439

1

קטגוריה: .