ש"ס

תוספות הרא”ש – יבמות

יוצא לאור על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים בצירוף מבוא, הערות וביאורים.

מאת הרב יעקב דוד אילן. 1082 עמודים.

מחיר קטלוגי: 91

מחיר באתר: 68

פרטים נוספים:

443

1

קטגוריה: .