ש"ס

חדש!

תוספות הרא”ש – מועד קטן, תענית, עבודה זרה

יו”ל על-פי כת”י וד”ר בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים.

מחיר קטלוגי: 80

מחיר באתר: 60

פרטים נוספים:

272

1

קטגוריה: .