סטים

אזל - לא ניתן להזמין!

שערי שאול סט (4 כרכים)

המלאי אזל

שיעורים על מסכת פסחים, נדרים, שבת ובבא קמא, שנאמרו על ידי הגאון רבי שאול ישראלי זצ”ל.

פרטים נוספים:

720

4

קטגוריה: , .