ש"ס

שיטה מקובצת – נזיר / סוטה

יוצא לאור על-פי כת”י ודפוס ראשון בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים. 460 עמ’

מחיר קטלוגי: 87

מחיר באתר: 65

פרטים נוספים:

515

1

קטגוריה: .