ש"ס

שיטה מקובצת – נדרים

יוצא לאור על-פי כת”י ודפוס ראשון בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים במהדורה חדשה ומפוארת. 900 עמ’

מחיר קטלוגי: 91

מחיר באתר: 68

פרטים נוספים:

514

1

קטגוריה: .