ש"ס

חדש!

שיטה מקובצת – מנחות

יו”ל על-פי כת”י ודפוס ראשון בצירוף מבוא, ציוני מקורות

מקבילות, הערות וביאורים. 435 עמ’, מאת הרב יעקב דוד אילן.

מחיר קטלוגי: 80

מחיר יריד: 42

פרטים נוספים:

779

קטגוריה: .