ש"ס

שיטה מקובצת כתובות ד’

המלאי אזל

יוצא לאור על-פי דפוס ראשון בצירוף ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים במהדורה חדשה ומפוארת. 586 עמ’

פרטים נוספים:

860

1

קטגוריה: .