ספרים חדשים

חדש!

שיטה מקובצת בבא קמא כרך ג’ (פרקים שביעי-עשירי)

יו”ל על-פי כת”י ודפוס ראשון בצירוף מבוא, ציוני מקורות

מקבילות, הערות וביאורים.

מחיר קטלוגי: 93

מחיר באתר: 70

פרטים נוספים:

428

1

קטגוריה: , .