ש"ס

שו”ת הריטב”א

302 עמ’
חידושי הריטב”א יוצאים לפי כתבי יד עם הערות והארות השואות וציוני מקורות.

מחיר קטלוגי: 77

מחיר באתר: 58

פרטים נוספים:

99

1

קטגוריה: .

Tags: .