ש"ס

שבעים פנים לתורה

שבעים תירוצים לקושיא אחת בסתירת דברי רב אשי במסכת פסחים לדבריו במסכת זבחים מאת הגאון רבי יוסף ענגיל נערך ע”י הרב אברהם יחיאל הלר הכהן. 247 עמ’

מחיר קטלוגי: 67

מחיר באתר: 50

פרטים נוספים:

542

1

קטגוריה: , .