אישים

אזל-לא ניתן להזמין !!
03_0009_457_big_cover

רש”י – תולדותיו ושיטתו

ספר מקיף על תולדות חייו של המאור הגדול, תלמידיו, ספריו, פסקיו, פירושיו על התלמוד והמקרא, השפעתו על דורו והדורות הבאים. 196 עמ’

פרטים נוספים:

875

1

קטגוריה: .