אישים

אזל - לא ניתן להזמין!!
04_0034_Layer 27

רבינו עובדיה מברטנורא

232 עמ’
חייו ואישיותו, תרומתו ההיסטורית והלשונית לפירוש המשנה, ת”ק שנה לעליתו לארץ ישראל, של מפרש המשנה והרב הראשי לקהילת ירושלים.

פרטים נוספים:

817

1

קטגוריה: .