אישים

אזל - לא ניתן להזמין!

קרית משה תולדותיה של שכונה

המלאי אזל

406 עמ’
היבטים היסטוריים-גאוגרפיים, זכרונות אישיים והווי חיים של שכונת קרית משה בפרט וביהכ”נ המרכזי “אהל יצחק” בפרט. פסיפס אנושי ותרבותי מיוחד ומעניין.

פרטים נוספים:

859

1

קטגוריה: .