הגר"א ובית מדרשו

פסקי הגר”א השלם – הלכות שבת

המלאי אזל

עם ביאורים והרחבה מתוך מעשה רב ומשנה ברורה.

פרטים נוספים:

1

קטגוריה: , .