ש"ס

פירושי הרנב”י להלכות נדרים

פירושי הרנב”י לרבינו נתן ב”ר יוסף להלכות נדרים של הרמב”ן. מלוקט מ”שיטה מקובצת” בתוספת מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים. מאת יואל פלורסהיים. 238 עמודים.

מחיר קטלוגי: 80

מחיר באתר: 60

פרטים נוספים:

407

1

קטגוריה: .