הלכה

עדות ביעקב

שאלות ותשובות, חקירות וביאורים בענייני עדות מאת הרב יצחק יעקב ריינס רבה של לידא.

פרטים נוספים:

206

1

קטגוריה: .