הרב ר. מרגליות

חסר-לא ניתן להזמין !!

ספר הבהיר תיקוני זהר

404 עמ’
תיקוני זהר מהתנא האלהי רבי שמעון בר יוחאי, עם מסורת הזהר, ציונים לכל חלקי הזהר, השואות לש”ס ומדרשים, ציונים לדברי רבותינו הפוסקים, באורים והארות להרבה מאמרים סתומים. מאת הרב ראובן מרגליות.

פרטים נוספים:

190

1

קטגוריה: , .