חגים

אזל - לא ניתן להזמין!

סט נחלת דוד ובית דוד

רבי דוד טעביל ממינסק

על המועדים ופרשיות התורה

עפ”י דפוס ראשון עם מקורות והערות ובתוספת כותרות משנה.

פרטים נוספים:

837

2

קטגוריה: , .