ספרים חדשים

משלי הקדמונים על פרשות התורה

מתוך מדרשי חז”ל, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי והזוהר.

מחיר קטלוגי: 90

מחיר באתר: 67

פרטים נוספים:

1

קטגוריה: , .