אנגלית

מפניני הרמב”ם מתורגם לאנגלית

1056 עמ’
כל דברי הרמב”ם מובאים בלשונו על פי סדר הפסוקים בפרשיות השבוע, עם השלמות מספר המקרא ברמב”ם של הרב יוסף קאפח. מתורגמים לאנגלית. 2 כרכים.

פרטים נוספים:

854

2

קטגוריה: , .