הגות

אזל-לא ניתן להזמין !!

מנורת המאור

מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב יוצא לאור על פי דפוסים ראשונים עם הערות וציונים על ידי יהודה פריס חורב, השלים והתקין הרב משה חיים קצנלנבוגן. 778 עמ’

פרטים נוספים:

162

1

קטגוריה: .