הגות

מידה כנגד מידה חלק ג’

ליקוט נרחב ועיון בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים על תנ”ך, ש”ס,

מדרשים וזוהר בהנהגת בורא העולם את הבריאה בדרך של מידה כנגד מידה.

722 עמ’. כולל מפתחות לשלשת הכרכים.

מחיר קטלוגי: 112

מחיר באתר: 84

פרטים נוספים:

479

1

קטגוריה: , , , .