רמב"ם

חסר-לא ניתן להזמין !!

מורה הנבוכים בכרך אחד

824 עמ’
מהדורה מתוקנת, מנוקדת ומוגהת ע”פ דפוסים ראשונים וכתבי יד, עם “פירושי המילים הזרות” לר’ שמואל אבן תיבון.

פרטים נוספים:

155

1

קטגוריה: .