הגות

מבצע!

מידה כנגד מידה חלק א’

ליקוט נרחב ועיון בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים על תנ”ך, ש”ס, מדרשים וזוהר בהנהגת בורא העולם את הבריאה בדרך של מידה כנגד מידה.

מחיר קטלוגי: 112

מחיר יריד: 52

פרטים נוספים:

911

1

קטגוריה: .