ספרי עזר

אזל - לא ניתן להזמין!

כתבי מהר”ל מפראג

המלאי אזל

2 כרכים
דברי המהר”ל בלשונם ערוכים לפי נושאים: גלות וגאולה, ישראל, תורה, מועדים ועוד. לקוחים מספריו השונים המשלימים את הדברים. הרצאה מרוכזת של גופי הרעיונות. מהדורה חדשה עם תיקונים.

פרטים נוספים:

137

2

קטגוריה: .