הגות

אזל-לא ניתן להזמין !!!

חשבון הנפש

המלאי אזל

מהדורה מתוקנת עם הוספות רבות. 208 עמ’.

תחבולה נפלאה להתרפאות מחליי המדות ע”י התמדת חינוך תיקוניהן בדרך חשבון והנהגה נוחה וקלה, ולהתמחות לרפאות גם אחרים ולהקל חינוכיהם בדרך הטובה

פרטים נוספים:

477

1

קטגוריה: .