ש"ס

חכמת בצלאל פתחי נדה

ספר יסוד מרבי בצלאל רנשבורג מתלמידי הנודע ביהודה, על מסכת נדה, גופי הלכות בגמרא, רש”י ותוספות, וביאור דברי הרמב”ם ברוב המקומות הנוגעים למסכת זו.

מחיר קטלוגי: 117

מחיר באתר: 88

פרטים נוספים:

129

1

קטגוריה: .

Tags: .