אישים

חכמי ישראל כרופאים

גדולי ישראל שבכל דור ודור ששימשו כרופאים וטיפחו את חכמת הרפואה על כל ענפיה ומקצעותיה.

מחיר קטלוגי: 65

מחיר באתר: 48

פרטים נוספים:

338

1

קטגוריה: .