חידושי הרשב”א – שבת

חידושי הרשב”א – שבת

חידושי הרשב”א על הש”ס יוצאים לפי כתבי יד עם הערות והארות השואות וציוני מקורות.

מחיר קטלוגי: 100

מחיר באתר: 75

פרטים נוספים:

110

1

Tags: , .