ספרים חדשים

חידושי הרשב”א מסכת עבודה זרה

יו”ל על פי כתב יד ודפו”ר, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים.

מחיר קטלוגי: 100

מחיר באתר: 75

פרטים נוספים:

1

קטגוריה: , .