ש"ס

חידושי הרשב”א – כתובות השלם

חידושי הרשב”א על הש”ס יוצאים לפי כתבי יד עם הערות והארות, השואות וציוני מקורות. פרק א-ב נערך ע”י הרב שילה רפאל זצ”ל. שאר הפרקים ע”י הרב יעקב דוד אילן שליט”א. 408 עמ’

מחיר קטלוגי: 109

מחיר באתר: 82

פרטים נוספים:

415

1

קטגוריה: .

Tags: .