ש"ס

חידושי הריטב”א – גיטין א’

434 עמ’
חידושי הריטב”א יוצאים לפי כתבי יד עם הערות והארות השואות וציוני מקורות.

מחיר קטלוגי: 100

מחיר באתר: 75

פרטים נוספים:

92

1

קטגוריה: .

Tags: , .