סטים

אזל - לא ניתן להזמין!

התקנות בישראל

4 כרכים
הספר המקיף ביותר על התקנות שנתקנו בישראל והוזכרו בשני התלמודים, בתוספתא ובמדרש, הלכה ואגדה והדברים שנתחדשו בהן בספרי הגאונים והראשונים וגדולי האחרונים.

פרטים נוספים:

76

4

קטגוריה: , .