הגות

אזל- לא ניתן להזמין!!

הרמב”ם ללא סטיה מן התלמוד

מאמרים על משנת הרמב”ם דרכים שונות על פיהם קבע את הכרעותיו, אשר לאורן ניתן לסלק קשיים ולבאר סתומות במקומות שונים. 308 עמ’

פרטים נוספים:

75

1

קטגוריה: , .