הגות

הסנגוריה במשנת הרב קוק

ליבון סוגית היחס בין שומרי תורה לעוזביה, כפי שבאה לידי ביטוי במשנת הרב סניגור האומה, דברי הרב מובאים בזה אחר זה ומסבירים זה את זה. 108 עמ’

מחיר קטלוגי: 47

מחיר באתר: 34

פרטים נוספים:

70

1

קטגוריה: .