הגות

מבצע!

הכוזרי השני – מטה דן

הרב הגדול החכם רבי דוד ניטו (תי”ד-תפ”ח) אב”ד ליוורנו ולונדון מוכיח בטענות שכליות וראיות חזקות, אמיתות תורה שבעל פה בדרך שאלות ותשובות כסגנון רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי. 276 עמ’

מחיר קטלוגי: 65

מחיר יריד: 34

פרטים נוספים:

873

1

קטגוריה: .