הגר"א ובית מדרשו

אזל

דרשות נחלת דוד

המלאי אזל

רבי דוד טעביל ממינסק

על המועדים ופרשיות התורה

עפ”י דפוס ראשון עם מקורות והערות ובתוספת כותרות משנה.

פרטים נוספים:

836

1

קטגוריה: , , .