הגר"א ובית מדרשו

אזל

דרשות בית דוד

המלאי אזל

רבי דוד טעביל ממינסק

על המועדים ופרשיות התורה

ערוך עפ”י דפוס ראשון עם מקורות והערות ובתוספת כותרות משנה

פרטים נוספים:

835

1

קטגוריה: , , .