הלכה

אזל - לא ניתן להזמין

ברכות שנשתקעו

המלאי אזל

ספר המאסף את כל הברכות שנהגו מהתקופה התנאית ועד השולחן ערוך, כמנהג כלל ישראל או מנהג עדות ויחידים ואינם מוזכרים בשולחן ערוך, וכן ברכות שנזכרו בתלמוד בבלי וירושלמי ולא נתקבלו להלכה בספרי הפוסקים.

פרטים נוספים:

52

1

קטגוריה: .