אישים

איש המאורות

המלאי אזל

תולדות חייו, ושיטתו של הרב ריינס קשורים בעבותות אהבה לתולדות הציונות המתחדשת, המאבקים והתהיות של תחילת הדרך, משורטטים על ידי הסופרת גאולה בת יהודה (גאולה רפאל).

פרטים נוספים:

25

1

קטגוריה: .