Uncategorized

אגרת הנחמה – תשובות רבי מימון

80 עמ’
אגרת הנחמה לרבי מימון הדיין אבי הרמב”ם. תרגם מערבית בנימין קלאר, עם מבוא והערות מאת הרב יהודה ליב הכהן פישמן -מימון, בתוספת תשובות רבי מימון שפורסמו בספר חיי הרמב”ם ספריו ופעולותיו מאת הרב יהודה ליב הכהן מימון.

מחיר קטלוגי: 48

מחיר באתר: 36

פרטים נוספים:

801

1

קטגוריה: .